از ملاقات شما خوشبختم! اینجا می تواند نقطه شروع یک سفر یادگیری الهام بخش در زمینه های مختلف یادگیری چابک ، آموزش و ایجاد مشترک باشد! ما قطعاً دوست داریم با شما در مسیر آموزشی eduScrum Shu Ha Ri پیاده روی کنیم! اما ابتدا ، لطفاً راهی را انتخاب کنید که می خواهید وارد وب سایت eduscrum شوید.