Zoo siab tau ntsib koj! Nov tuaj yeem yog qhov pib ntawm kev txhawb nqa kev kawm lus hauv ntau yam haujlwm ntawm kev kawm nrawm, qhia thiab sib koom tsim! Peb yeej yuav nyiam taug kev nrog koj ntawm peb eduScrum Shu Ha Ri Txoj Kev Kawm! Tab sis ua ntej, thov xaiv txoj hauv kev uas koj xav mus rau hauv eduscrum Lub Vev Xaib.