រីករាយ​ដែល​បាន​ជួប​អ្នក! នៅទីនេះអាចជាចំណុចចាប់ផ្តើមនៃដំណើរនៃការរៀនសូត្រដ៏បំផុសគំនិតក្នុងវិស័យផ្សេងៗនៃការរៀនសូត្រការបង្រៀននិងការបង្កើតរួមគ្នា! យើងប្រាកដជាចូលចិត្តដើរជាមួយអ្នកនៅលើផ្លូវរៀនអេឌ្រូស្កូមស៊ូហារីរបស់យើង! ប៉ុន្តែជាបឋមសូមជ្រើសរើសវិធីដែលអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ eduscrum ។