ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ eduScrum, ເຈົ້າຢາກເລີ່ມມື້ນີ້ບ່ອນໃດ?

ໄປທີ່ eduScrum ເນເທີແລນ

ປະເທດບ້ານເກີດຂອງ eduScrum

ຄົ້ນພົບ eduScrum ທົ່ວໂລກ

ພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ຊຸມຊົນ eduScrum ໄດ້ພົບປະແລະຮ່ວມກັນສ້າງ

eduScrum ເຮັດວຽກແນວໃດ