तपाईँलाई भेटेर खुशी लाग्यो! यहाँ चुस्त शिक्षा, शिक्षण र सह-निर्माण को विभिन्न क्षेत्रहरु मा एक प्रेरणादायक शिक्षण यात्रा को शुरुवात बिन्दु हुन सक्छ! हामी पक्कै हाम्रो eduScrum शु हा री शिक्षा मार्ग मा तपाइँ संग वृद्धि गर्न मनपर्छ! तर पहिले, कृपया तपाइँ eduscrum वेबसाइट मा कदम गर्न चाहानुहुन्छ तरीका छान्नुहोस्।