Mirë se u takova! Këtu mund të jetë pika fillestare e një udhëtimi frymëzues të të mësuarit në fusha të ndryshme të mësimit të shkathët, mësimdhënies dhe bashkë-krijimit! Ne patjetër që do të donim të ecnim me ju në shtegun tonë të mësimit eduScrum Shu Ha Ri! Por së pari, ju lutemi zgjidhni mënyrën që dëshironi të hyni në faqen e eduscrum.