Sarap makilala kayo! Dito maaaring ang panimulang punto ng isang nakasisiglang paglalakbay sa pag-aaral sa iba't ibang larangan ng maliksi na pag-aaral, pagtuturo at co-paglikha! Tiyak na nais naming maglakad kasama ka sa aming EduScrum Shu Ha Ri Learning Path! Ngunit una, mangyaring piliin ang paraan na nais mong hakbang sa eduscrum Website.