Стената на ...

Използването на eduScrum означава също да съживи принципа на прозрачност по начин, който има смисъл и любопитство да се предприемат по -нататъшни стъпки на обучение. Поради това много студенти, преподаватели и агилисти обичат да използват „Стени на ...“ допълнително към капака на eduScrum.

По -долу ще намерите стените, които използваме в общността ни eduScrum и нарастваща хубава колекция, наречена „Стените на стените“. Добавете стената си, ако желаете!

Изработено с Padlet