eduScrum kan give dig vinger!
Men når du ikke forklarer HVORFOR
du kan ikke flyve.

Velkommen til eduScrum

eduScrum er en tilpasning af Scrum, en ramme for en aktiv, samarbejdsproces for uddannelsessystemet med et agilt mindset.Værdien af ​​eduScrum ligger i dets enkelthed, lagdeling og gennemsigtighed. Det giver værktøjer til at skabe projekter, som øger personlig vækst, forbedrer resultater og lærer dig, hvordan du arbejder i et team.

Hvorfor passer eduScrum i disse tider?

Arbejdsverdenen ændrer sig drastisk. I virksomheder og organisationer, hvor hierarkisk ledelse tidligere blev anvendt, søges der nu aktivt efter betydningen af ​​arbejdet og beslutningsautonomi. Medarbejdere og ledere vil gerne opleve følelsen af ​​at 'være god til noget' på arbejdet. Derudover er der også et behov for, at virksomheder løbende innoverer og reagerer hurtigt på de stadigt skiftende markedsforhold og kundeønsker. Det er nødvendigt at ændre princippet om, hvordan mennesker arbejder i organisationer.

Så hvorfor ikke starte med vores børn? Lad os arbejde sammen for at holde uddannelsesverdenen i gang i denne tid.

I de senere år er folk blevet mere og mere aktive i at få denne ændring til at ske også inden for uddannelse. Folk leder efter gennemsigtige metoder til at give slip på frontal uddannelse, og de eksperimenterer med nye metoder for deltagende undervisning. Hertil kan der anvendes metoder, som også bruges i store organisationer.

Scrum er en af ​​de grundlæggende og også meget anvendte metoder inden for agil ledelse. I Holland kan du støde på Scrum hos banker, mobiloperatører, energiselskaber og softwareselskaber. Selv lokale myndigheder og politiet tager nu denne agile måde at arbejde på. Scrum, en ramme for en aktiv, samarbejdsproces for uddannelsessystemet med et agilt mindset. Værdien af ​​eduScrum ligger i dens enkelhed, lagdeling og gennemsigtighed. Det giver værktøjer til at skabe projekter, som øger personlig vækst, forbedrer resultater og lærer dig, hvordan du arbejder i et team.

Med eduScrum laver vi oversættelsen for at implementere den agile tankegang i vores uddannelse på en ansvarlig måde med fokus på den studerende. Som et resultat forbinder uddannelse problemfrit med den verden, som vores studerende snart vil blive en del af. Gennem kraften i eduScrum udvikler eleverne viden og  21ste århundredes kompetencer og færdigheder og det er i god harmoni med de forandringer, der nu finder sted i erhvervslivet.

Som Andreas Schleicher, direktør for OECD's direktorat for uddannelse og færdigheder, bemærkede i 2019: ”Uddannelse handler ikke længere kun om elevernes læring; det er vigtigere at lære dem at udvikle et pålideligt kompas og navigationsværktøjerne til at finde deres egen vej i en stadig mere kompleks, flygtig og usikker verden.

Hvad er eduScrum?

I eduScrum bevæger vi os fra lærerdrevet uddannelse til elevdrevet og elevorganiseret uddannelse. Læreren bestemmer HVORFOR og HVAD, elevteamene bestemmer HVORDAN.

eduScrum er en samskabende og aktiv samarbejdsform, hvor eleverne arbejder sammen om en opgave eller et projekt i selvledende teams. De gør brug af hinandens kvaliteter og arbejder efter en fast rytme, planlægger deres egne aktiviteter og holder styr på fremskridt. Denne måde at arbejde på giver gennemsigtighed og frihed indenfor de givne rammer og ejerskab til egen læreproces, både individuelt og i team. Men frem for alt giver det eleverne en masse sjov og et aktivt engagement.

Med eduScrum tilbyder vi eleverne overblik og struktur foruden ejerskab og ansvar. Eleverne udvikler deres evne til at reflektere over sig selv, teamet og læringsprocessen.

Denne måde at skabe samarbejde på skaber tillid, glæde, indre motivation, involvering og ansvar; arbejdet udføres hurtigere; resultaterne er bedre. De lærer, at man kan opnå mere sammen. Derudover oplever eleverne naturligvis positiv personlig udvikling.

Hvorfor eduScrum?

Den kollaborative karakter af eduScrum fører til personlig udvikling, indre motivation og ydre motivation, baseret på fire byggesten: tillid, kommunikation, involvering og ansvar. Samarbejde kræver gensidig tillid mellem eleverne. Derudover har kommunikation stor betydning, så de lærer at være sig selv og tør sige, hvad de synes. Disse to byggeklodser sikrer involvering i teamet, hvilket igen fører til ansvarlighed. De fire byggeklodser vedrører ikke kun holdet som helhed, men også til individuelle elever. Som et resultat sikrer eduScrum, at eleverne får det bedste ud af sig selv og deres team. eduScrum gør det ikke "let" for eleverne. Vi ønsker at få det bedste ud af eleverne med eduScrum.

Hvordan kan vi forberede eleverne til job, der endnu ikke er skabt, til samfundsmæssige udfordringer, vi endnu ikke kan forestille os, og til brug af teknologier, der endnu ikke er opfundet?

Hvordan kan vi ruste dem til at trives i en indbyrdes forbundet verden, hvor de skal forstå og værdsætte forskellige perspektiver og verdenssyn, behandle andre med respekt og tage ansvarlige handlinger for bæredygtighed og kollektivt velvære?

HVORDAN med eduScrum?

For at opnå HVAD og HVORFOR er det vigtigt, at vores uddannelsessystem også tilpasser sig. Ved at tilbyde traditionelle fag efter eduScrum-metoden udvikler eleverne sig allerede meget bredere end blot kognitivt. I en mere avanceret fase kan selv grænserne mellem fag udviskes, og der tilbydes tværgående undervisning. Hvordan gør vi det?

Læreren lærer eleverne at arbejde i et team på en gennemsigtig måde efter faste ceremonier. Efterhånden som eleverne og læreren bliver mere erfarne i eduScrum-processen, ændres lærerens rolle til rollen som ekspert, coach og procesvejleder. Dette vil støtte teamene, når der er professionelle spørgsmål eller spørgsmål relateret til processen.
Læreren bliver nødt til at give eleverne en masse plads, men frem for alt en masse selvtillid for at få denne metode til at lykkes. Ved at levere det materiale, der skal behandles i projektform, bliver det mere udfordrende for eleven med den effekt, at eleverne er mere involverede og produktive, så de opnår bedre resultater (kognitive og sociale). Det 21ste århundredes kompetencer og færdigheder som problemløsning og kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation, samarbejde, nysgerrighed, initiativ, vedholdenhed, tilpasningsevne, lederskab og social og kulturel bevidsthed behandles.

Hver cyklus afsluttes med en selvrefleksion og feedback til deres holdkammerater, så de løbende forbedrer deres egen arbejds- og læreproces og teamets. Der kan også tages individuelle tests (summative eller formative), der giver eleverne en ekstra refleksion over deres opnåede kognitive niveau.

Hvorfor virker eduScrum?

Med eduScrum placerer du 'ejerskabet' hos eleverne og teamene. En af hemmelighederne ved eduScrum er ejerskab. Læring er centralt: Effektiv og effektiv læring, lære at arbejde bedre sammen, lære sig selv bedre at kende, lære at være kreativ. Eleverne arbejder energisk og målrettet sammen. Denne iterative måde at arbejde på genererer glæde, styrke og ansvar, arbejdet er hurtigere og resultaterne er bedre. Eleverne bestemmer selv deres læreproces! Læreren bestemmer, hvad eleverne "skal" lære. Læreren og klassen er et team! De går til det sammen og med hinanden. De lærer og deler information med hinanden! Sammen kan I opnå mere end alene!

eduScrum træning og workshops

En eduScrum-uddannelse består af 2 dage og er hands-on, hvor lærerne selv vil opleve kraften i eduScrum og den iterative proces. Uddannelsen har en pragmatisk tilgang, så du kan mærke og forstå HVORFOR eduScrum er.

I løbet af uddannelsen vil du selv opleve de forskellige facetter af eduScrum, såsom samskabende procesudvikling, personlig udvikling, personlig læring, teamudvikling, refleksion og skræddersyet vejledning. Du oplever selv merværdien af ​​de forskellige facetter og du mærker også merværdien for eleven.

Du vil også lære hvordan 21ste århundredes færdigheder, såsom at kunne anvende kommunikation, samarbejde, kreativitet og kritisk tænkning inden for eduScrum. Efter uddannelsen kan du med det samme og konkret anvende eduScrum i din egen praksis og omsætte et tema, fag eller projekt til eduScrums måde at arbejde på, skrive en opgave med et klart hvorfor, og sætte indhold i sammenhæng, der omfatter studieordningens kriterier.

At arbejde med eduScrum ændrer din rolle fra lærer til ekspert, coach og supervisor af læringsprocessen. Du lærer at anvende eduScrum, når du laver dine egne projekter. "Udfør, hvad du prædiker"!

Efter eduScrum-uddannelsen vil du være i stand til at:

 • konverter et emne til eduScrums måde at arbejde på og skriv en opgave med et klart hvorfor og sæt indholdet ind i en kontekst, hvor læreplanskriterierne indgår,
 • anvende ceremonierne, artefakter og processen i eduScrum,
 • i 21ste århundredes færdigheder af eleven,
 • coache elever og teams i deres personlige og teamudviklingsproces og vejlede dem til at være selvorganiserende,
 • stimulere eleverne til at bruge deres frihed i et team, så de bliver mere nysgerrige og lærer sjovere.

Udgifterne til en eduScrum-uddannelse

 • En 2-dages eduScrum træning koster € 600 pr. deltager.
 • For 10 deltagere koster en 2-dages eduScrum-uddannelse € 4.000.
  For hver ekstra deltager er der yderligere € 400,-.
 • Prisen er baseret på intern træning, i Holland og eksklusiv rejseomkostninger.
 • Prisen på andre specifikke ønsker er på forespørgsel.
 • Efter denne uddannelse modtager du et certifikat.

Træningsdatoer og tidspunkter fastlægges i samråd med hinanden.

 

Workshop

Vi giver også aktiverende workshops, hvor deltagerne kan opleve, hvad eduScrum er, og hvordan det fungerer. Denne workshop danner et godt grundlag for at afgøre, om eduScrum kan gøre noget for dig, og om det passer dig. Denne 2-timers workshop koster € 500 (eksklusive rejseomkostninger) for maksimalt 20 deltagere.

Datoer og tidspunkt for workshoppen fastlægges i samråd med hinanden.

yderligere oplysninger

Her kan du downloade følgende information:

“Leer Kracht Centrum” eduScrum er registreret hos Handelskammeret under nummer: 27381018. Uddannelserne er fritaget for moms.

 

Online træning internationalt

Samme struktur og indhold som en 2-dages eduScrum uddannelse. Hands on og interaktiv. De online træningskurser gives i en international gruppe på engelsk og har samme varighed og indhold af den fysiske træning. Det er flere kortere sessioner, der tilsammen har cirka samme varighed på 15 timer som en 2-dages træning. I denne online træning vil vi aktivt og praktisk arbejde med Zoom, Google Jamboard og Miro.

Information om de internationale online-kurser kan findes her.

læringsfællesskab

Efter en 2-dages træning kan du blive en del af vores internationale eduScrum Praksisfællesskab. I dette læringsfællesskab kan I udveksle erfaringer, dele og lære af og med hinanden. Der er også plads til at dykke dybere ned i de forskellige komponenter i eduScrum. Fællesskabet kan hjælpe dig med dette, og du bidrager. Du kan gøre dette med lærere i Holland eller i forskellige lande. eduScrum bliver nu brugt i 35 forskellige lande verden over.

Information om eduScrum Community of Practice kan findes her.

Kontakt

Er du blevet begejstret, har du spørgsmål eller ønsker du en uddannelse, så kontakt ons på mail:  info@eduScrum.nl  af bel + 31644086315

 

FAQ

I hvilke fag kan eduScrum bruges?

Vi er endnu ikke stødt på nogle kurser, hvor eduScrum ikke kan bruges. Det største udbytte kan forventes med komplekse kontekstrige teamopgaver og for kompliceret læringsmateriale, hvor samarbejde har en merværdi.

Til hvilke skoletyper er eduScrum velegnet?

eduScrum bliver allerede brugt med succes i grundskolen, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo og universitetet. Til alle slags emner, emner eller projekter.

Kan enhver lærer lære at arbejde med eduScrum?

Selvfølgelig, forudsat at du har tiltro til eleverne.

Hvad synes elever med ASD om eduScrum?

Studerende med ASD sætter pris på klarheden og den klare struktur af roller, ceremonier og planlægningstavle. Dette giver dem overblik, ro og tillid. De får også påskønnelse fra holdkammerater for deres specifikke kvaliteter, hvilket er godt for deres selvtillid.

Til hvilke karakterer kan eduScrum bruges?

eduScrum bruges med succes af studerende fra 7 år.

Hvorfor er eduScrum så kraftfuldt?

Hvilken person nyder ikke at være et værdsat medlem af et veldrevet team og opnå meget mere sammen end alene? eduScrum tilbyder teams en klar arbejdsstruktur. Dette fører til klarhed og gennemsigtighed. Samtidig er der inden for den struktur masser af frihed og plads til selvledelse, ansvar, kreativitet og personlige input og det bliver en sport at arbejde og lære sammen hurtigere, bedre og med mere glæde. Desuden sætter kammeraternes påskønnelse af alles bidrag og egenskaber i gang en positiv personlig udvikling. Ærgerligt, at vi ikke går i skole mere!

Er der elever, der ikke har lyst til at arbejde sammen?

Det sker en gang imellem. Og faktisk er der altid en personlig historie bag. 

Hvordan forholder eduScrum sig til anden aktiverende didaktik?

eduScrum er en overordnet metode til effektivt samarbejde. Metodikken kan bruges selvstændigt eller inden for store kontekstrige opgaver, et projekt og problembaseret uddannelse med videre. Inden for eduScrum kan eleverne bruge enhver effektiv aktiverende metode til at arbejde og lære smartere og mere effektivt.

Kan du differentiere inden for gruppen?

Ja selvfølgelig. Og hvis du ikke gør det, vil eleverne i deres team gøre det selv!

Hvordan kan du tjekke, om en elev får det bedste ud af sig selv?

Se nøje på eleven og på refleksionerne og testresultati. Men frem for alt: Lad eleven spørge holdet. Du vil blive overrasket over effekten.