eduScrum can give you wings!
But if you don’t start with the WHY
you won’t fly!

     

Welkom bij eduScrum

WE DON‘T BELIEVE IN eduScrum

eduScrum® is just a tool. Some have claimed that it is a revolution in education. For us, it is rather an evolution in the continuous development of effective teaching and learning. eduScrum® powerfully drives this evolution by fostering collaboration, self-efficacy, genuine connections, and authentic ways of learning. Teachers, students, entrepreneurs, and agilest experience trusting, autonomous, attentive, and co-creative learning situations with their students within the eduScrum® framework, in a safe environment. It represents a profound shift in education, empowering students to take joint ownership of their learning journey”.

Willy Wijnands & Kristina Fritsch

eduScrum is een bewerking van Scrum, een raamwerk voor een actief, samenwerkingsproces voor het onderwijssysteem met een Agile mindset.De waarde van eduScrum zit hem in de eenvoud, gelaagdheid en transparantie. Het geeft handvatten voor het maken projecten, waardoor de persoonlijke groei toeneemt, resultaten verbeteren en er geleerd wordt hoe te werken in teamverband.

Waarom past eduScrum in deze tijd?

De wereld van werk verandert ingrijpend. In bedrijven en organisaties waar vroeger hiërarchische aansturing werd toegepast, wordt nu actief gezocht naar de betekenis van werk en beslissingsautonomie. Medewerkers en managers willen op het werk het gevoel ‘ergens goed in zijn” te ervaren. Daarnaast is ook een behoefte van bedrijven om voortdurend te innoveren en snel in te spelen op de steeds veranderende marktomstandigheden en klantwensen. Het is noodzakelijk om het principe van hoe mensen in organisaties werken te veranderen.

Dus waarom niet beginnen bij onze kinderen? Laten we samenwerken om de wereld van het onderwijs mee te laten gaan in deze tijd.

De afgelopen jaren is men steeds actiever geworden om ook in het onderwijs deze verandering te laten gebeuren. Men zoekt naar transparante methoden om het frontale onderwijs los te laten en experimenteert met nieuwe methodieken van participatief onderwijs. Hiervoor kan men gebruik maken van methoden die ook in grote organisaties gebruikt worden.

Een van de fundamentele en ook veel gebruikte methodieken van agile management is Scrum. In Nederland kun je Scrum tegenkomen bij banken, mobiele operators, energiebedrijven en softwarebedrijven. Zelfs lokale overheden en de politie omarmen nu deze agile manier van werken. Scrum, een raamwerk voor een actief, samenwerkingsproces voor het onderwijssysteem met een Agile mindset. De waarde van eduScrum zit hem in de eenvoud, gelaagdheid en transparantie. Het geeft handvatten voor het maken projecten, waardoor de persoonlijke groei toeneemt, resultaten verbeteren en er geleerd wordt hoe te werken in teamverband.

Met eduScrum maken we de vertaalslag om de agile mindset op een verantwoorde wijze met focus op de leerling te implementeren binnen ons onderwijs. Hierdoor sluit het onderwijs naadloos aan op de wereld waar onze leerlingen straks deel uit van gaan maken. Door de kracht van eduScrum ontwikkelen leerlingen kennis én de  21ste eeuwse competenties en vaardigheden en dit gaat in goede harmonie met de veranderingen die nu plaatsvinden in het bedrijfsleven. 

Zoals Andreas Schleicher, directeur van het OECD-directoraat voor Onderwijs en Vaardigheden, in 2019 opmerkte: “Onderwijs gaat niet langer alleen over het leren van studenten alleen; het is belangrijker om ze te leren een betrouwbaar kompas en de navigatiemiddelen te ontwikkelen om hun eigen weg te vinden in een wereld die steeds complexer, vluchtiger en onzekerder.

Wat is eduScrum?

In eduScrum gaan we van docent-gestuurd onderwijs naar leerling-gestuurd en leerling georganiseerd onderwijs. De docent bepaalt het WAAROM en het WAT, de studenten teams bepalen het HOE.

eduScrum is een co-creatieve en actieve vorm van samenwerking, waarbij leerlingen in zelf-organiserende teams gezamenlijk aan een opdracht of project werken. Ze maken gebruik van elkaars kwaliteiten en werken volgens een vast ritme waarbij ze hun eigen activiteiten plannen en voortgang bijhouden. Deze manier van werken geeft transparantie en vrijheid binnen de gegeven kaders en eigenaarschap over het eigen leerproces, zowel individueel als in teamverband. Maar bovenal geeft het de leerlingen veel plezier en een actieve betrokkenheid.

Met eduScrum bieden we de leerlingen naast eigenaarschap en verantwoordelijkheid, overzicht en structuur. De leerlingen ontwikkelen hun vermogen tot reflecteren over zichzelf, het team en over het leerproces.

Deze manier van co-creatief samenwerken zorgt voor vertrouwen, plezier, intrinsieke motivatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid; het werk is sneller af; de resultaten zijn beter. Ze leren dat je met elkaar meer kan bereiken. Daarnaast maken leerlingen als vanzelf een positieve persoonlijke ontwikkeling door.

Waarom eduScrum?

Het samenwerkende karakter van eduScrum leidt tot persoonlijke ontwikkeling, intrinsieke motivatie extrinsieke motivatie, gebaseerd op vier bouwstenen: vertrouwen, communicatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Samenwerking vereist wederzijds vertrouwen tussen leerlingen. Daarnaast is communicatie van groot belang, zodat ze leren zichzelf te zijn en durven te zeggen wat ze denken. Deze twee bouwstenen zorgen voor betrokkenheid binnen het team, wat weer leidt tot het afleggen van verantwoording. De vier bouwstenen hebben niet alleen betrekking op het team als geheel, maar ook op individuele leerlingen. Hierdoor zorgt eduScrum ervoor dat leerlingen het beste uit zichzelf en hun team halen. eduScrum maakt het de leerlingen niet “makkelijk”. Wij willen met eduScrum het beste uit de leerlingen halen.

Hoe kunnen we leerlingen voorbereiden op banen die nog niet zijn gecreëerd, op maatschappelijke uitdagingen die we ons nog niet kunnen voorstellen, en op het gebruik van technologieën die nog niet zijn uitgevonden?

Hoe kunnen we hen toerusten om te gedijen in een onderling verbonden wereld waarin zij verschillende perspectieven en wereldbeelden moeten begrijpen en waarderen, respectvol met anderen moeten omgaan, en verantwoordelijke actie moeten ondernemen voor duurzaamheid en collectief welzijn?

Het HOE van eduScrum?

Om het WAT en WAAROM te bereiken is het belangrijk dat ons onderwijssysteem zich ook aanpast. Door de traditionele vakken aan te bieden volgens de eduScrum methodiek ontwikkelen leerlingen zich al veel breder dan alleen cognitief. In een verder gevorderde fase kan zelfs de grens tussen vakken vervagen en geeft men vakoverstijgend onderwijs. Hoe doen we dat?

De docent leert de leerlingen om volgens een vaste ceremonies op een transparante manier in een team te werken. Als de leerlingen en de docent meer ervaren worden in het eduScrum proces, verandert de rol van docent in die van een expert, coach en procesbegeleider. Deze zal de teams ondersteunen op het moment dat er vakinhoudelijke vragen zijn of vragen die met het proces te maken hebben.
De docent zal de leerlingen veel ruimte maar bovenal veel vertrouwen moeten geven om deze methodiek te doen slagen. Door de te behandelende stof aan te leveren in projectvorm zal het voor leerling uitdagender worden, met als effect dat leerlingen meer betrokken en productiever zijn waardoor ze betere resultaten (cognitief en sociaal) boeken. De 21ste eeuwse competenties en vaardigheden zoals bijvoorbeeld probleemoplossing en kritisch denken, creativiteit, communicatie, samenwerking, nieuwsgierigheid, initiatief, doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen, leiderschap en sociaal en cultureel bewustzijn worden aangesproken. 

Elke cyclus wordt afgesloten met een zelfreflectie en het geven van feedback aan hun teamgenoten hierdoor blijven ze continu eigen werk- en leerproces en dat van het team verbeteren. Ook individuele toetsen (summatief of formatief) kunnen gewoon worden afgenomen, hiermee hebben de leerlingen een extra reflectie op hun bereikte cognitieve niveau.

Waarom werkt eduScrum?

Met eduScrum leg je het ‘eigenaarschap” bij de leerlingen en bij de teams. Een van de geheimen van eduScrum is eigenaarschap. Leren staat centraal: effectief en efficiënt leren, beter leren samenwerken, zichzelf beter leren kennen, leren creatief te zijn. Studenten werken energiek en doelgericht samen. Deze iteratieve manier van werken genereert plezier, kracht en verantwoordelijkheid, het werk gaat sneller en de resultaten zijn beter. De leerlingen bepalen hun eigen leerproces! De docent bepaalt wat leerlingen “moeten” leren. De docent en de klas zijn een team! Samen en met elkaar gaan ze ervoor. Ze leren en delen informatie met elkaar! Samen kun je meer bereiken dan alleen!

eduScrum trainingen & workshops

Een eduScrum training bestaat uit 1 of 2 dagen en is hands-on waarbij de docenten de kracht van eduScrum en het iteratieve proces zelf gaan ervaren. De training heeft een pragmatische aanpak, zodat je het WAAROM van eduScrum kunt voelen en begrijpen.

SUPPORT op locatie en online.
Na de training geven we support die nodig is om een succes te maken om eduScrum te implementeren.
Support na de training is veel belangrijker dan de training zelf.
Bij het toepassen van deze manier van werken kom je vragen tegen, waarmee je weer bij ons terecht kunt!!!

Tijdens de training ga je de verschillende facetten van eduScrum zelf ervaren zoals de co-creatieve procesontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, gepersonaliseerd leren, teamontwikkeling, reflectie en begeleiding op maat. Je ervaart zelf de meerwaarde van de verschillende facetten en voelt dan ook de meerwaarde voor de leerling.

Verder leer je hoe je de 21ste eeuwse vaardigheden, zoals bijvoorbeeld communicatie, samenwerking, creativiteit en kritisch denken kunt toepassen binnen eduScrum. Na de training kun je eduScrum direct en concreet toepassen in je eigen praktijk en een thema, onderwerp of project omzetten naar de eduScrum manier van werken, een opdracht schrijven met een duidelijk waarom, en inhoud in context plaatsen waarin de curriculum criteria zijn inbegrepen.

Werken met eduScrum verandert je rol van docent in expert, coach en begeleider van het leerproces. Je leert eduScrum toepassen bij het maken van je eigen projecten. “Practice what you Preach”!

Na de eduScrum training kun je:

 • een onderwerp om zetten in de eduScrum manier van werken en een opdracht te schrijven met een duidelijk waarom en de inhoud in een context te plaatsen, waar de curriculum criteria zijn opgenomen,
 • de ceremonies, de artefacten en het proces van eduScrum toepassen,
 • de 21ste eeuwse vaardigheden van de leerling ontwikkelen,
 • leerlingen en teams coachen in hun persoonlijk en team ontwikkelingsproces en hen begeleiden om zelf-organiserend te zijn,
 • leerlingen stimuleren om in teamverband hun vrijheid te gebruiken, zodat ze nieuwsgieriger worden en meer plezier leren.

eduScrum ‘Werkplaats’ 

Na de training kun je naar de ‘Werkplaats’, een Community of Practie, komen die we maandelijks online sessies houden van 1 uur, met Nederlandse collega’s. Over de dagen en tijden kun je contact met ons opnemen via de mail of bel: 0644086315.

Internationaal geven we sessies, waar jullie ook aan kunnen deelnemen: AGENDA

In de ‘Werkplaats’ kunnen we onze ervaringen delen, vragen bespreken en wat er ter sprake komt, om zo ons onderwijs te verbeteren. Op deze manier kunnen we met en van elkaar leren. Deze regelmatige ondersteunende bijeenkomsten zijn vrijwillig en gratis.

De kosten van een eduScrum training

 • Een 1-daagse training op maat kost € 300,- voor leraren per deelnemer.
  Na deze traning kun je aan de slag met eduScrum.
 • Een 2-daagse training op maat kost € 550- voor leraren per deelnemer.
 • Een 2-daagse eduScrum training voor bedrijven kost € 1125,-  per deelnemer

 • Voor 10 leraren deelnemers kost een 2-daagse eduScrum training € 4.000,-.
  Voor elke extra deelnemer komt er € 400,- bij.

 • De internationale online eduScrum training kost € 375,- voor leraren (omdat we een sponsor hebben).

 • De prijs is gebaseerd op in-house training, in Nederland en exclusief reiskosten.

 • Individuele prijzen zijn mogelijk van andere specifieke wensen op aanvraag.

 • Na deze training ontvang je een certificaat.

De trainingsdata en tijden worden in overleg met elkaar bepaald.

Informatie over data en tijden van eduScrum ‘keuken’ sesssies, de online trainingen en andere sessies, vind je in de gedeelde eduScrum documenten en in de opkomende evenementen.

In Maart, Mei en November vinden onze eduScrum Gatherings plaats.
We zijn verheugd je hartelijk uit te nodigen voor de gratis eduScrum Gatherings, die zullen plaatsvinden in 2024. Deze evenementen, worden op de locatie en online gegeven, hebben tot doel docenten, studenten, agilisten en onderwijsprofessionals van over de hele wereld samen te brengen om innovatieve ideeën en praktijken te bespreken en te co-creëren, geïnspireerd door eduScrum.

De data over de Gatherings kun je vinden in deze link

De poster kun je in een betere resolutie downloaden in onze Bibliotheek. 

Workshops

We geven ook activerende workshops, waar de deelnemers kunnen ervaren wat eduScrum is en hoe het werkt. Deze workshop vormt een goede basis om te bepalen of eduScrum wat voor jou kan betekenen en bij je past. Deze workshop van 2 uur kost € 500,- (exclusief reiskosten) voor maximaal 20 deelnemers.

Een activerende workshop van 5 uur voor docenten met een maximum van 120 deelnemers. Deze workshop kost € 1250,-. Natuurlijk is er daarna de mogelijkheid om online en/of op locatie support sessies te organiseren.

De workshop data en tijd worden in overleg met elkaar bepaald.

“Leer Kracht Centrum” eduScrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 27381018. De trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Extra informatie

Hier kan je de volgende informatie downloaden:

• De eduScrum-gids: “De regels van het spel”.

• De poster “How eduScrum works”.

• Artikel “Wat is eduScrum
• eduScrum
video leerlingen aan het woord.

• De Algemene Voorwaarden.
• De
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In onze Bibliotheek kun je nog meer informatie vinden en downloaden.

Online-training internationaal

Dezelfde structuur en inhoud als een 2-daagse eduScrum training. Hands-on en interactief. De online-trainingen worden gegeven in een internationaal gezelschap in het Engels en hebben dezelfde inhoud als de fysieke training. Dit zijn 4 sessies van 3 uur.  In deze online-training gaan we actief en praktisch aan de slag met Zoom, Google Jamboard, Padlet, Miro, ….

Informatie over de internationale online-trainingen vind je hier.

Leergemeenschap – ‘Werkplaats’

Na een 2-daagse training of online training, kun je ook deel uitmaken van onze internationale eduScrum Community of Practice. In deze leergemeenschap kun je ervaringen uitwisselen, delen en van en met elkaar leren. Ook is er ruimte om jezelf verder te verdiepen in de diverse onderdelen die eduScrum behelst. Hierbij kan de community je helpen en jij draagt je steentje bij. Dit kan je doen met docenten in Nederland of met docenten in verschillende landen. Inmiddels wordt er met eduScrum gewerkt in meer dan 50 landen, wereldwijd. 

Contact

Ben je enthousiast geworden, heb je nog vragen of wil je een training aanvragen, neem dan contact met ons op via mail:  info@eduScrum.nl  of bel +31644086315

FAQ’s

Bij welke vakken is eduScrum bruikbaar?
We zijn nog geen vakken tegengekomen waarbij eduScrum niet bruikbaar is. De meeste opbrengst is te verwachten bij complexe contextrijke team opdrachten en voor ingewikkelde leerstof waarbij samenwerking een meerwaarde heeft.

Kun je eduScrum toepassen bij Projecten – Project Based Learning?
eduScrum is uitermate geschikt om toe te passen bij Projecten – Project Based Learning. De leerlingen / studenten werken dan in teams samen om met elkaar de complexe projecten aan te pakken. Hier worden de zijn nog geen vakken tegengekomen waarbij eduScrum niet bruikbaar is. Bij projecten is dan ook de meeste opbrengst te verwachten. Meer info and research vind je in onze Bibliotheek.

Voor welke schoolsoorten is eduScrum geschikt?
eduScrum wordt al met succes gebruikt in het basisonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en universiteit. Voor alle soorten vakken, onderwerpen, of projecten.

Kan elke docent leren werken met eduScrum?
Vast, vooropgesteld dat je vertrouwen hebt in leerlingen / studenten.

Wat vinden leerlingen met ASS van eduScrum?
Leerlingen / Studenten met ASS waarderen de helderheid en de duidelijke structuur van rollen, ceremonies en planbord. Dit geeft hun overzicht, rust en vertrouwen. Verder krijgen ze van teamgenoten waardering voor hun specifieke kwaliteiten, wat goed is voor hun zelfvertrouwen.

Voor welke leerjaren is eduScrum bruikbaar?
eduScrum wordt met succes gebruikt door leerlingen vanaf 7 jaar.

Waarom werkt eduScrum zo krachtig?
Welk mens geniet er niet van om een gewaardeerd lid van een goed draaiend team te zijn en samen veel meer te bereiken dan alleen? eduScrum biedt teams een duidelijke werkstructuur. Dat leidt tot helderheid en transparantie. Tegelijk is er binnen die structuur veel vrijheid en ruimte voor zelfsturing, verantwoordelijkheid, creativiteit en eigen inbreng en wordt het een sport om samen sneller, beter en met meer plezier te werken en te leren. Bovendien zet de waardering van leeftijdgenoten voor ieders inbreng en kwaliteiten een positieve persoonlijke ontwikkeling in gang. Jammer dat we niet meer op school zitten!

Zijn er leerlingen / studenten die niet willen samenwerken?
Een doodenkele keer komt dat voor. En eigenlijk zit daar dan altijd een persoonlijk verhaal achter. 

Hoe verhoudt eduScrum zich tot andere activerende didactiek?
eduScrum is een overkoepelende methodiek voor effectieve samenwerking. De methodiek kan zelfstandig gebruikt worden of ingezet worden binnen grote contextrijke opdrachten, een project, en probleemgestuurd onderwijs enzovoorts. Binnen eduScrum kunnen leerlingen elke effectieve activerende werkvorm gebruiken om slimmer en efficiënter te werken en te leren.

Kun je differentiëren binnen de groep?
Jazeker. En als jij het niet doet, doen de leerlingen / studenten het binnen hun team zelf wel!

Hoe kun je controleren of een leerling / student het beste uit zichzelf haalt?
Kijk goed naar de leerling / student en naar de reflecties en toets resultaten. Maar vooral: laat de leerling / student het aan het team vragen. Je zult versteld staan van het effect.