eduScrum can give you wings!
But when you don’t explain the WHY
you can’t fly.

Welkom bij eduScrum

eduScrum is een bewerking van Scrum, een raamwerk voor een actief, samenwerkingsproces voor het onderwijssysteem.

Wat is eduScrum

In eduScrum gaan we van docent-gestuurd onderwijs naar student-gestuurd en student-georganiseerd onderwijs. De docent bepaalt het WAAROM en het WAT, de studenten teams bepalen het HOE.

eduScrum is een co-creatieve en actieve vorm van samenwerking, waarbij studenten in teams opdrachten volgens een vast ritme afronden. Ze plannen hun eigen activiteiten en houden hun eigen voortgang bij. De docent bepaalt de opdrachten, coacht, faciliteert en geeft advies.

Waarom eduScrum?

Binnen eduScrum speelt gepersonaliseerd leren dan ook een zeer belangrijke rol, zoals de 4 C’s van de 21ste -eeuwse vaardigheden: Creativiteit, kritisch denken, communicatie en samenwerken.

eduScrum geeft eigenaarschap over hun eigen leerproces. Dit resulteert in intrinsieke motivatie, plezier, persoonlijke groei en betere resultaten. Leren staat centraal: effectief en efficiënt leren, beter leren samenwerken, zichzelf beter leren kennen, leren co-creatief te zijn. Studenten werken energiek en doelgericht samen. Deze manier van werken genereert plezier, kracht en verantwoordelijkheid, het werk gaat sneller en de resultaten zijn beter.

eduScrum studenten worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot waardevolle leden van een team en een “Agile mindset” te ontwikkelen die gericht is op constante verbetering. Ze maken een positieve persoonlijke ontwikkeling door.

eduScrum Training

Een eduScrum training bestaat uit 2 dagen en is hands-on waarbij de docenten de kracht van eduScrum en het iteratieve proces zelf gaan ervaren. De training heeft een pragmatische aanpak. Na de training kunnen jullie eduScrum direct en concreet in je eigen praktijk toepassen en in staat zijn een vak, thema of project om te zetten in de eduScrum-manier van werken, een opdracht te schrijven met een duidelijk waarom, en inhoud in een context te brengen, waar de curriculum criteria in zijn opgenomen.

Als je vragen hebt of het aanvragen van een TRAINING in Nederland, neem dan CONTACT met ons op.

Voor meer informatie over de internationale trainingen en het Shu Ha Ri leerweg, ga dan naar
de training en agenda website (automatische Nederlandse vertaling).

Voor meer informatie over de internationale eduScrum community, ga dan naar www.eduscrum.community